Talk

 

Shin mumbles about things on VDOs

Screen Shot 2022-03-18 at 21.58.37.png
2021: NHK Direct Talk
Screen Shot 2022-03-18 at 21.55.49.png
2021: TEDx City U Hongkong
Screen Shot 2022-03-18 at 21.51.00.png
2020: National Geographic Storytellers Summit
Screen Shot 2022-03-18 at 22.18.13.png
2020: People Inspire Talk (in Thai)
Screen Shot 2022-03-18 at 22.14.01.png
2020: Chill Talk (in Thai)
Screen Shot 2022-03-18 at 22.27.44.png
2019: A day's Human of Stories (in Thai)
Screen Shot 2022-03-18 at 22.09.23.png
2018: Seub Nakhasatien Foundation Talk (in Thai)
Screen Shot 2018-12-23 at 14.25.25.png
2017: TEDx Bangkok (in Thai with subtitle)
Screen Shot 2018-12-24 at 14.16.41.png
2017: Mahidol Alumni Talk (in Thai)